W roku akademickim 2019/2020 (semestr zimowy) nie planuje się nowej edycji studium pedagogicznego, w związku z nowymi standardami kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1450). Po wprowadzeniu wymaganych zmian zostanie podana informacja o działalności Studium Pedagogicznego UEK.

Witaj na stronie internetowej Studium Pedagogicznego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Charakterystyka działalności
Studium Pedagogiczne prowadzone jest przez Katedrę Psychologii i Dydaktyki Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studium Pedagogiczne działające od 1959 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna, po reorganizacji i utworzeniu Katedry Psychologii i...
Więcej "Charakterystyka działalności"
Warunki formalne kształcenia
Studium Pedagogiczne przeznaczone jest dla studentów oraz dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy pragną nabyć przygotowanie pedagogiczne przydatne w wykonywaniu zawodu nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz w prowadzeniu kursów i szkoleń. Podstawowe kryteria...
Więcej "Warunki formalne kształcenia"
Regulamin studium
Regulamin Studium Pedagocznego UEK odnoszący się do uczestników rozpoczynających studium po 6.10.2017 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr R-0201-44/2017 z dnia 6 października 2017 roku REGULAMIN STUDIUM PEDAGOGICZNEGO W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE § 1...
Więcej "Regulamin studium"