Charakterystyka działalności

Studium Pedagogiczne

prowadzone jest przez Katedrę Psychologii i Dydaktyki Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studium Pedagogiczne działające od 1959 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna, po reorganizacji i utworzeniu Katedry Psychologii i Dydaktyki w roku 2007 przyjęło formę kursu dokształcającego przygotowującego przyszłych nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa ekonomicznego, a także przygotowującego do prowadzenia działalności szkoleniowej w firmach. Studium oferuje swoim Słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej w pracy edukacyjnej, wychowawczej i szkoleniowej. Różnorodność tematyczna zajęć prowadzonych w Studium zapewnia zdobycie wielu umiejętności zawodowych, między innymi w zakresie twórczego rozwiązywania problemów, emisji głosu, asertywnej autoprezentacji i efektywnego posługiwania się multimediami. Kształceniu w Studium Pedagogicznym sprzyja właściwe techniczne wyposażenie jednostki. Wszelkie potrzebne informacje nt. Studium Pedagogicznego i zasad rekrutacji uzyskać można w sekretariacie Studium.