Pracownicy

Kadra Pedagogiczna

Zespół tworzą:

Nauczyciele akademiccy Katedry Psychologii i Dydaktyki UEK:

dr Joanna Krzyżak

Kierownik Studium Pedagogicznego

prof. UEK, dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska

Kierownik Katedry Psychologii i Dydaktyki

dr Marian Bursztyn

Katedra Psychologii i Dydaktyki

dr Lech Górniak

Katedra Psychologii i Dydaktyki

dr Mariusz Makowski

Katedra Psychologii i Dydaktyki

prof. UEK, dr hab. Marek Motyka

Katedra Psychologii i Dydaktyki

dr Justyna Pawlak

Katedra Psychologii i Dydaktyki

dr Alicja Szczygieł

Katedra Psychologii i Dydaktyki

mgr Monika Stachowicz

Katedra Psychologii i Dydaktyki - Sekretariat

Pracownicy innych Katedr:

dr Marek Benio

Katedra Administracji Publicznej

dr Jerzy Bukowski

Katedra Filozofii

mgr Renata Figura

Nauczyciel ZSE nr 2 w Krakowie

mgr Aneta Powroźnik

Centrum e-Learningu UEK

mgr Robert Szydło

Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

Aktorzy:

mgr Anna Sokołowska

mgr Sławomir Rokita

mgr Ireneusz Pastuszak