Warunki formalne kształcenia

Studium Pedagogiczne

przeznaczone jest dla studentów oraz dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy pragną nabyć przygotowanie pedagogiczne przydatne w wykonywaniu zawodu nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz w prowadzeniu kursów i szkoleń.

Podstawowe kryteria determinujące przyjęcie do Studium to

ukończone studia I stopnia o profilu ekonomicznym

ukończone studia I stopnia o profilu ekonomicznym

I rok każdego kierunku i formy studiów II stopnia

I rok każdego kierunku i formy studiów II stopnia

I lub II rok studiów doktoranckich

I lub II rok studiów doktoranckich

dobre wyniki z ostatniego roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w Studium

dobre wyniki z ostatniego roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w Studium

Odpłatność

Nauka w Studium Pedagogicznym jest częściowo odpłatna. Zasady odpłatności i wysokość opłat ustala Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Inne istotne informacje:

  • Zapisy na zajęcia do Studium odbywają się w październiku lub lutym. Słuchaczy obowiązuje wpis na zajęcia w zakresie poszczególnych przedmiotów (odrębnie ćwiczeń, seminariów, zajęć terenowych).
  • Nauka w Studium Pedagogicznym trwa trzy semestry. Aktualny plan studiów koncentruje się na wiedzy dotyczącej możliwości kierowania rozwojem człowieka i konsekwencji określonych oddziaływań pedagogiczno-wychowawczych, a także na umiejętnościach niezbędnych do świadomego i refleksyjnego funkcjonowania w roli wychowawcy i nauczyciela.
  • Absolwenci Studium Pedagogicznego UEK uzyskują Świadectwo Ukończenia Studium Pedagogicznego i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli. Ukończenie studium jest udokumentowane wpisem w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. Dodatkowym warunkiem uzyskania świadectwa jest przedłożenie dyplomu magisterskiego studiów podstawowych.

  • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym w dni powszednie lub/ i w dni piątek – sobota – niedziela. Harmonogram zajęć ustalany jest wspólnie ze słuchaczami studium pedagogicznego.